Priemyselné ČOV

Priemyselné vody

Dodávame ČOV pre nasledujúce priemyselné odvetvia:

 • potravinársky – mliekarenský, mäsospracujúci,
  výroba nealkoholických nápojov, pivovarský, liehovarnícky, 
  konzervárenský, cukrovarnícky, škrobárenský
  a spracovanie zemiakov, tukový, výroba cukroviniek
 • automobilový
 • textilný
 • papierenský a celulózový
 • chemický
 • farmaceutický
 • spracovanie rúd
 • spracovanie živočíšneho odpadu (kafilérie)

Pre čistenie koncentrovaných priemyselných odpadových vôd úspešne aplikujeme sofistikované riešenie anaeróbneho čistenia vyvinuté našim licenčným partnerom firmou PAQUES Natural Systems BV.

V rámci realizácie anaeróbneho čistenia sme schopní navrhnúť a dodať technológiu pre energetické využitie bioplynu ako vedľajšieho produktu anaeróbneho čistenia.

Pri čistení priemyselných odpadových vôd sa stretávame s požiadavkou na komplexné čistenie vôd. Často zákazník požaduje súčasné riešenie vysokého obsahu dusíka, fosforu či síry. HYDROTECH v spolupráci s firmou PAQUES Natural Systems BV aplikuje najnovšie progresívne metódy v oblasti odstraňovania nutrientov a úpravy bioplynu: ANAMMOX® – odstraňovanie dusíka, PHOSPAQ™ – odstraňovanie fosforu a THIOPAQ® – odsírenie bioplynu.

Nebojte sa nás opýtať. Radi poradíme.