Anaeróbne čistenie odpadových vôd technológiou firmy PAQUES Natural Systems BV

Anaeróbne čistenie odpadových vôd technológiou firmy PAQUES Natural Systems BVRozvoj priemyselnej produkcie súčasne s potrebou šetrenia vody v rámci výrobných procesov vedú k zvyšovaniu koncentrácie znečisťujúcich látok v odpadných vodách opúšťajúcich výrobu. Zároveň rastú požiadavky na šetrenie prevádzkových nákladov v súvislosti s likvidáciou kalu a spotrebou elektrickej energie.

Jedným z možných riešení, je implementácia anaeróbneho procesu. HYDROTECH spolu so svojim licenčným partnerom ponúka systém anaeróbneho čistenia BIOPAQ® buď ako samostatné čistenie alebo v kombinácii s aeróbnym dočistením. Jeho hlavné výhody môžeme zhrnúť do nasledujúcich bodov:

  • vysoká účinnosť;
  • vysoká stabilita procesu;
  • nízka produkcia kalu;
  • malý záber plochy zastavanej plochy;
  • vysoká kvalita produkovaného bioplynu a jeho následné využitie;
  • nízke prevádzkové náklady a vysoká životnosť.

Pre anaeróbne čistenie HYDROTECH využíva nasledujúce 2 typy anaeróbnych reaktorov:

  • UASB reaktory
  • IC reaktory