ANAMMOX®

anammoxANAMMOX®Pokrokový spôsob odstraňovania dusíka z odpadových vôd. Proces využíva skrátený cyklus dusíka, založený na čiastočnej oxidácii časti amoniakálneho dusíka a následné biochemické reakcie vzniknutých dusitanov so zvyškom amoniaku (Anaerobic Ammonium Oxidation). Proces ANAMMOX ® je možné aplikovať pre odpadové vody s koncentráciou N−NH4 200–5000 mg/l, preto sa hodí na aplikácie po anaeróbnom čistení. Oproti iným metódam odstraňovania dusíkatého znečistenia má oveľa nižšie prevádzkové náklady, oxiduje malú časť dusíka a nepotrebuje organický substrát. Dosahované účinnosti v prevádzke sú 90–95%.