PHOSPAQ™

phospaqPHOSPAQ Účinný spôsob odstraňovania fosforu z odpadových vôd. Proces využíva zrážanie fosforu na fosforečnan horečnato-amónny (MgNH4PO4 . 6 H2O). Pri hlavnom procese odstraňovania fosforu dochádza aj k čiastočnej redukcii dusíkatého a organického znečistenia. Produkovaná zrazenina (STRUVIT) sa dá využiť ako cenné hnojivo. Proces nachádza využitie hlavne v prípadoch vysokých koncentrácií fosforu, kde sú klasické postupy nákladné alebo neúčinné.