THIOPAQ®

thiopaqTHIOPAQ® Systém odstraňovania sírovodíka z bioplynu založený na kontinuálnej regenerácii roztoku lúhu v bioreaktore. Ako vedľajší produkt vzniká čistá elementárna síra, ktorá sa môže používať v poľnohospodárstve ako hnojivo alebo fungicíd. Systém sa vyznačuje veľmi nízkymi prevádzkovými nákladmi (až 90% úspora oproti klasickým lúhovým práčkam), vysokou účinnosťou a stabilitou procesu.