Využitie bioplynu ako druhotného produktu anaeróbneho čistenia na výrobu elektrickej alebo tepelnej energie

Využitie bioplynu ako druhotného produktu anaeróbneho čistenia na výrobu elektrickej alebo tepelnej energieVedľajším produktom anaeróbneho čistenia je vysoko výhrevný bioplyn, ktorý sa môže spaľovať vo vlastnej kotolni, prípadne privádzať do centrálnej kotolne v závode.

Pri väčších objemoch vyprodukovaného bioplynu je výhodné inštalovať kogeneračnú jednotku na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla.