Rekonštrukcia a intenzifikácia jestvujúcich ČOV

Z dôvodu nedostatočnej účinnosti čistenia, nefunkčných častí ČOV alebo potreby navýšenia kapacity ČOV .

Rekonštrukcia a intenzifikácia jestvujúcich ČOVU mnohých existujúcich čistiarní odpadových vôd vzniká časom potreba rekonštrukcie alebo intenzifikácie v dôsledku:

  • zastaralej technológie;
  • nedostatočnej účinnosti čistenia;
  • zvyšovania počtu obyvateľov;
  • rastu priemyselnej alebo poľnohospodárskej výroby;
  • požiadaviek na vyššiu účinnosť čistenia z dôvodu zmeny legislatívy – sprísnenie odtokových limitov z ČOV.

Snahou HYDROTECH-u pri projektoch rekonštrukcie a intenzifikácie existujúcich ČOV je aplikovať najnovšie poznatky vedy a vedecko-technického rozvoja, tak, aby boli čo najhospodárnejšie využité kapacity už existujúcej ČOV. Firma je schopná zabezpečiť rekonštrukciu alebo intenzifikáciu existujúcich ČOV za plnej prevádzky, bez prerušenia alebo obmedzenia výroby.