Splaškové ČOV

Dodávame mechanicko-biologické ČOV v širokom rozsahu kapacít svojím technickým a technologickým riešením prispôsobené požiadavkám zákazníka.

Splaškoví vody V závislosti od veľkosti a umiestnenia ČOV ponúkame:

  • čistenie odpadových vôd v betónových nádržiach;
  • kompaktné (kontajnerové) ČOV.

Aplikujeme rôzne systémy biologického čistenia:

  • nízkozaťažovaná selektorová aktivácia s predradenou denitrifikáciou;
  • R-D-N procesy (regenerácia-denitrifikácia-nitrifikácia);
  • semikontinuálne systémy čistenia (SBR);
  • biologické odstraňovanie nutrientov.

Minimálne požiadavky na priestor, vhodné začlenenie objektu do existujúceho životného prostredia, možnosť voľby medzi zakrytým alebo podzemným objektom (čo znamená bez zápachu, bez škodlivých emisií, nízka hladina hluku) – to sú len ďalšie z mnohých predností našich ČOV.

Nebojte sa nás opýtať. Radi poradíme.