Strojno-technologické zariadenia pre ČOV

Dodávky jednotlivých strojno‑technologických zariadení pre čistiarne odpadových vôd a úpravne vôd.

Strojno-technologické zariadenia pre ČOVV rámci uvedeného dodáva: